Marjanne

Marjanne Roest

Penningmeester


Sinds januari 2016 ben ik Penningmeester van Paardensportvereniging Sliedrecht (PSV Sliedrecht). Niet zo’n grote club als die met dezelfde naam, maar een gezellige kleine vereniging met een enthousiast bestuur dat heel veel plannen heeft voor de toekomst.


In tegenstelling tot de andere bestuursleden beoefen ik de paardensport niet actief. Mijn dochter en medebestuurslid Raymonda is in ons gezin altijd degene geweest met een passie voor de paardensport. Via haar werd ik betrokken bij de sport. Eerst door het bijwonen van de lessen en later bij de wedstrijden waaraan ze deelnam en als schrijver bij het jureren.


Omdat ik sinds kort niet meer meedraai in het arbeidsproces heb ik tijd om andere zaken op te pakken. Een daarvan is dus het penningmeesterschap van PSV. Ik ben jaren penningmeester geweest van de Ouderraad van de basisschool en ben zes jaar secretaris geweest van de Stichting Sportraad Sliedrecht.


Nu vind ik het erg leuk om op deze manier, als penningmeester,  bij de Paardensport betrokken te zijn. Het bestuur is bezig met het plannen van wedstrijden en activiteiten. Zij hebben mij met hun enthousiasme aangestoken en ik wil graag een bijdrage leveren bij het organiseren van de activiteiten.